Regulamin sklepu.

I. STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym STABRYLOPONY, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego STABRYLOPONY jest firma: Przedsiębiorstwo Handlowe STABRYL z siedzibą w Niekazanicach 45, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 681/05II. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Przedmiotami transakcji w sieci internetowej są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego STABRYLOPONY w chwili składania zamówienia.

 2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 3. Produkty są fabrycznie nowe lub regenerowane, zgodnie z podanym opisem.

 4. Oferowane produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.

 5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu STABRYL

III. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie WWW.STABRYLOPONY.PL , za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. dane klienta są niepełne lub nieprawidłowe) zostanie ono anulowane po upływie pięciu dni roboczych.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych, lub zawierających niekompletne dane.

 4. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 20 % zaliczki.

 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy P.H. STABRYL i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2 dni roboczych. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, a Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi przyczynami.

 3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, sklep zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów.

V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Gotówką, przy odbiorze towaru.

 2. Przelewem na konto firmy zgodnie z poniższą procedurą:
  - Nabywca dokonuje wpłaty na konto.
  - z chwilą pojawienia się na koncie firmy P.H.STABRYL płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą.
  W celu przyspieszenia wysyłki można przesłać potwierdzenie przelewu za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Za pobraniem, płatne przy dostarczeniu przesyłki przez kuriera.

  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.plVI. DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym STABRYLOPONY realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez handlowców firmy P.H. STABRYL przed dostawą towaru do klienta.

 3. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 4. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”.

VII. GWARANCJE

 1. Każdy oferowany towar jest objęty gwarancją, ważną na podstawie karty gwarancyjnej producenta.
 2. Jakiekolwiek problemy techniczne należy zgłaszać firmie P.H STABRYL, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.
 3. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz   reklamacyjny dostępny poniżej(ewentualnie na naszej stronie). Do formularza proszę dołączyć fotografię wadliwej opony.Na fotografiach powinno być widać bieżnik,bok opony z rozmiarem i nazwą producenta oraz DOT (cztery cyfry pisane łącznie oznaczające datę produkcji danej opony jest to tydzień i rok np. 2614 znajdujące się tylko po jednej stronie opony). W przypadku reklamowania większej ilości opon należy je ponumerować i po fotografować każdą z osobna oraz jedną fotografie wszystkich razem.Otrzymany formularz reklamacyjny jest niezwłocznie przesyłany do producenta celem wstępnych oględzin.Czas realizacji reklamacji to 14dni roboczych od momentu otrzymania formularza reklamacyjnego przez producenta,jednak jeśli producent zażąda reklamowanej opony czas ten liczony jest od momentu otrzymania reklamowanego towaru przez producenta.Zazwyczaj jest to czas krótszy od podanego.Producenci i firma P.H. STABRYL dokładają wszelkich starań by czas ten skrócić do minimum.Zaznacza si, iż opony reklamowane wysyła się producentowi tylko i wyłącznie za wcześniejszą informacją dla firmy PH. STABRYL.W wyjątkowych i jednoznacznych sytuacjach reklamacje są rozpatrywane na podstawie przesłanego materiału fotograficznego a reklamujący zobowiązuje się do przesłania fotografii ze zniszczenia(rozcięcia) opony w miejscu DOT-u.Brak przesłania takiej fotografii w terminie 7 dni od daty otrzymania opony wolnej od wad spowoduje obciążenie klienta kosztami opony i procesu reklamacyjnego. W przypadku konieczności odesłania opony do producenta zgodnie z prawem handlowym kupujący ma obowiązek dostarczyć wadliwy towar do producenta/sprzedawcy wraz ze skanem dokumentu zakupu lub gwarancji na własny koszt, a sprzedawca/producent odsyła towar wolny od wad pokrywając koszt wysyłki powrotnej. W przypadku reklamacji niezasadnych konsument otrzymuje protokół po reklamacyjny.Towary reklamowane nie zasadnie konsument odbiera na własny koszt.W przypadku braku odbioru i deklaracji przekazania do utylizacji,opona jest  utylizowana po 14 dniach od momentu zakończenia procedury reklamacyjnej.


VIII. ZWROTY ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW, REKLAMACJE

 1. Z towaru zakupionego w naszym sklepie możecie Państwo zrezygnować bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia i dostarczenie jego w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Jednak zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Fakt zwrotu należy wcześniej uzgodnić telefonicznie a przed wysyłką towaru należy odesłać poleconym listem dowód zakupu (paragon ,Faktura Vat) , kartę gwarancyjną i oświadczenie o rezygnacji z zakupu towaru.Towary odesłane bez uzgodnienia i za pobraniem i do których nie przyszły szybciej dokumenty nie będą odbierane. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą pocztą elektroniczną na podany wcześniej adres email Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania, którą prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez STABRYL. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.

IX. FAKTURY VAT, PARAGONY

 1. Jako podstawowy i domyślny dowód zakupu wystawiany jest paragon fiskalny zawsze wpinany do kart gwarancyjnej

 2. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia oraz podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT.

 3. Złożenie zamówienia z opcją faktura VAT przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu .

 4. Jeśli z jakiego kolwiek powodu Nabywca będzie potrzebował wystawienia Faktury Vat po uprzednim otrzymaniu paragonu będzie to możliwe tylko po spełnieniu następujących zasad .

- otrzymany paragon musi zostać odesłany na adres sklepu tj P.H.STABRYL Niekazanice 45 48-140 Branice listem poleconym

- wystawienie faktury jest możliwe zgodnie z ustawą max na 7 dzień od dnia wystawienia paragonu

- faktury wystawiane w tej opcji są wysyłane tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną w postaci załącznika na adres email podany w liście zawierającym paragon

5. Na paragony które dotrą do siedziby sklepu po 7 dniach od dnia wystawienia faktury nie będą wystawione

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin Sklepu.

 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 3. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.P.H. STABRYL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ewentualnych błędów.

 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 5. P.H.STABRYL  zastrzega sobie mozliwość odmowy sprzedaży w siedzibie firmy (Niekazanice 45) dla obywateli czeskich wg cen www.stabrylopony.pl. Ograniczenie to jest podyktowane ochroną interesu drugiego sklepu internetowego www.polskepneu.cz i zatrzymaniem licznych spekulacji wywozowych niezgodnych z prawem, a godzących bezpośrednio w interesy www.polskepneu.cz
  Zakup wg cen www.stabrylopony.pl dla obywateli czeskich jest możliwy tylko z zamontowaniem w serwisie naszej firmy .
 6. Kupujący towar i nie odbierający przesyłki z opcją za pobraniem będzie obciarzany kosztami wysyłki w obie strony .
 7. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a sprawy sporne beda rostrzygane przez sady własciwe dla miejsce prowadzonej działalności przez P.H. STABRYL

 

Copyright © Stabryl. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.