REGULAMIN PROMOCJI -KUPONY RABATOWE

 

1. Wystawcą kuponów rabatowych jest firma P.H. STABRYL z siedzibą w Niekazanicach województwo opolskie.

2. Realizacja kuponów rabatowych ogranicza się do serwisu internetowego należącego do P.H. STABRYL www.stabrylopony.pl

3.Każdy kupon rabatowy i posiada indywidualne oznaczenie

- datę ważności

- indywidualny ciąg znaków

4. Możliwość uzyskania kuponu jest każdorazowo określana i wydawany jest on przy zakupie minimum 2 sztuk opon.

5.Skorzystanie z kuponu, przez osoby biorące udział w promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez P.H.STABRYL (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).

6. Kupon nie może zostać wymieniony na środki pieniężne ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

7. Kupon będzie uprawniał do wzięcia udziału w promocji z zastrzeżeniem, iż zakup uprawniający do uzyskania bonu rabatowego lub towarowego nie podlega obniżeniu o rabat przewidziany dla kuponu rabatowego.

8. Zebranie kliku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu.

9. Kupony rabatowe i towarowe nie łączą się z innymi rabatami i programem lojalnościowym.

10. Ilość kuponów jest limitowana.

11. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

12.Przedmiotem rabatu może być tylko i wyłącznie koszt wysyłki zakupionego towaru w sklepie www.stabrylopony.pl i nie może być rabatowana kwota wartości towaru.

13.Odbiory osobiste towaru nie podlegają jakimkolwiek rabatom z tytułu posiadania kuponów rabatowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymagane do zrealizowania zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby organizatora.


Copyright © Stabryl. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.